Гарантія на послуги

ПОЛОЖЕННЯ про встановлення терміну гарантії та терміну служби на роботу при наданні стоматологічної допомоги в ТОВ “КЛІНІКА СІМЕЙНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ “ДЕНТ-ХАУС”.

Загальна частина

 1. Положення створено з метою поліпшення врегулювання відносин, що виникають між стоматологічною клінікою ТОВ «КСС Дент-Хаус» і пацієнтом для надання якісної стоматологічної допомоги.
 2. Положення розроблено відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я», Закону України «Про захист прав споживачів», наказу МОЗ України № 305 від 21.11.2000 року «Про затвердження Критеріїв медико-економічної оцінки надання стоматологічної допомоги на I, II та III рівнях (амбулаторна допомога)», Наказ від 28.12.2002 № 507 “Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги”.
 3. ТОВ «КСС Дент-Хаус», надає стоматологічну допомогу населенню, і є виробником і одночасно продавцем стоматологічних послуг, а його пацієнти – споживачами цих послуг.
ТОВ «КСС Дент-Хаус», як продавець стоматологічних послуг, несе відповідальність за їх якість і матеріали. У зв’язку з цим виникає необхідність у встановленні термінів гарантії та термінів служби при надання стоматологічної допомоги. Згідно з чинним цивільним законодавством пацієнт, є споживачем послуг, у разі виявлення в виконаних послуги недоліків, має право висунути вимоги щодо усунення недоліків та відшкодування збитків. Відсутність встановлених виробником термінів гарантії та термінів служби не знімає і не знижує ступінь відповідальності виробника за належну якість послуг. Згідно із Законом України «Про захист прав споживачів», якщо термін служби не встановлений, то він дорівнює десяти рокам з дня прийняття виконаної роботи споживачем, а термін гарантії – шість місяців.

Гарантійний період – це період, протягом якого у разі виявлення недоліків у виконаній роботі, пацієнт має право за своїм вибором вимагати:

 • безоплатного усунення недоліків виконаної роботи;
 • відповідного зменшення ціни за виконану роботу;
 • повторного виконання роботи або роботи в цілому з матеріалу такої ж якості;
 • відшкодування понесених фінансових витрат з усунення недоліків виконаної роботи.
Гарантійний термін обчислюється з моменту передачі результатів роботи пацієнтові, тобто з моменту надання послуги. Термін служби стоматологічних послуг ТОВ «КСС Дент-Хаус», (виготовлені зубні протези, пломби тощо) розраховується з дня їх виготовлення і визначається періодом часу, протягом якого послуга придатна до використання. Протягом встановлених строків служби ТОВ «КСС Дент-Хаус» відповідає за істотні недоліки, що виникли з його вини, як виконавця. Недолік – це невідповідність наданої стоматологічної послуги обов’язковим вимогам медичних стандартів. Істотний недолік – це недолік, який робить неможливим або робить неприпустимим користування результатом роботи відповідно до його цільового призначення, або який не може бути усунутий, або на усунення якого потрібні великі витрати (наприклад: повний перелом протеза або випадання пломби). У разі виявлення істотних недоліків у виконаній роботі, допущених з вини лікаря ТОВ «КСС Дент-Хаус», пацієнт має право пред’явити виконавцю вимоги про безоплатне усунення недоліків після закінчення встановленого гарантійного строку, в межах терміну служби. Якщо термін служби не встановлено, то протягом 10 років з дня прийняття виконаної роботи зазначені вимоги повинні бути усунені лікарями стоматологічної клініки ТОВ «КСС Дент-Хаус», протягом 20 діб з дня пред’явлення вимоги пацієнтом, якщо коротший термін не встановлений договором.

Якщо ця вимога не задоволено у встановлений термін, пацієнт на свій розсуд має право вимагати:

 • відповідного зменшення ціни на виконану роботу;
 • відшкодування понесених ним витрат на усунення недоліків виконаної роботи своїми силами або третіми особами;
 • розірвання договору про виконання роботи й відшкодування збитків;
 1. Згідно з чинним законодавством стоматологічна клініка ТОВ «КСС Дент-Хаус» зобов’язана:
 • протягом встановленого гарантійного періоду усунути всі недоліки, виявлені пацієнтом;
 • протягом встановленого терміну служби – усувати тільки істотні недоліки.
Лікар ТОВ «КСС Дент-Хаус» доводить до відома пацієнта призначені терміни служби та терміни гарантії виготовлених зубних протезів, пломби тощо. Лікар ТОВ «КСС Дент-Хаус» надає пацієнтові рекомендації щодо проведення необхідних заходів з догляду за станом порожнини рота (про періодичності профілактичних оглядів, проведення гігієнічних заходів, догляд за протезами, постійний догляд за імплантатами тощо відповідно до встановлених стандартів). У разі невиконання пацієнтом зазначених вимог, попри його (пацієнта) обізнаність з цього приводу, останній позбавляється права посилатися на недоліки (дефекти) в роботі, що виникли внаслідок недодержання зазначених вимог.

Виконання гарантійного періоду збереження пломби після проведеного лікування забезпечується при:

 • Дотриманні пацієнтом правил особистої гігієни порожнини рота.
 • Гігієнічному індексі, що не перевищує 2.0 балів по Федорову-Володкиній.
 • Відсутності у пацієнта захворювань ендокринної системи, шлунково-кишкового тракту, злоякісних новоутворень, променевих поразок, важких форм враження психіки, хронічного алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, множинного карієсу, запаленні слинних залоз, аномалії положення зубів аномалій прикусу та деформації щелеп.
 • Відсутності патології вагітності.
 • Показники КПУ (карієс-пломба-видалені зуби) у віці 15-25 років – не більше 8, 45 років і старше — 12,0.
 • Наявності фтору у воді в зоні проживання пацієнта від 0,8 до 1,2 мг / л., рН слини пацієнта – не нижче 6,8.
 • Відсутності впливу шкідливих речовин на виробництві.
 • Вимоги до пацієнта після проведеного лікування.
Чітке виконання рекомендацій лікаря; регулярне і грамотне дотримання правил особистої гігієни порожнини рота (після навчання), вранці та ввечері – чищення зубів, полоскання порожнини рота після їжі.

Звернення до лікаря з профілактичною метою не рідше:

 • для осіб у віці до 25 років, два рази на рік;
 • для осіб старших вікових груп – не менше 1 разу на рік;
 • для осіб, які мають хронічні захворювання – не менше 4-х раз на рік.

Гарантійний період і термін служби пломби.

Гарантійний період служби пломби в ТОВ «КСС Дент-Хаус» встановлюється з дня завершення лікування і пломбування зуба (фіксується в медичній амбулаторній карті), і складає 6 місяців. Термін служби встановлюється з дня завершення лікування і пломбування зубів і постановки пломби, і складає 12 місяців за умови контрольного відвідування гігієніста 1 раз на 6 місяців. Претензії пацієнтів, передбачені чинним законодавством про захист прав споживачів, можуть бути подані протягом гарантійного періоду за умови, що пацієнтом виконуються такі рекомендації лікаря: Дотримання правил особистої гігієни порожнини рота (гігієнічний індекс <2). Відсутність екстремальних умов для зубів (травми, колка горіхів, розгризання кісток і т.і.). Регулярне відвідування лікаря з профілактичною метою, як зазначено вище. Зменшення гарантійного періоду на 50% можливе для пацієнтів з важкими загальними захворюваннями (ендокринне захворювання, злоякісні новоутворення, порушення психіки, алкоголізм, наркоманія, токсикоманія і т.д.) при наявності множинного гострого карієсу, при порушенні гігієни(ГИ> 2), про що робиться відповідний запис в амбулаторній карті хворого.

Умови виконання гарантійного терміну користування зубними протезами після завершення протезування.

 • Дотримання пацієнтом правил особистої гігієни порожнини рота.
 • Гігієнічного індексу, що не перевищує 2.0 балів по Федорову-Володкиній.
 • Відсутність у пацієнта бруксизма, деформацій щелеп, гінгівіту, генерализованого пародонтиту, афтозного стоматиту, кератозу слизової оболонки порожнини рота, лейкоплакії, проявів в порожнині рота многоформной экссудативной еритеми, червоного плескаемого позбавляючи пемфигусу, алергії до протезних матеріалів (пластмаса, метали, сплави), звичайного вивиху або підвивиха скронево-щелепного суглоба. Проявів загальних захворювань порожнини рота (діабету, гастритів та новоутворень).
 • Відсутність проявів загальних захворювань порожнини рота (діабету, гастритів та новоутворень).
 • Відсутність виникнення вторинного карієсу, пульпіту під коронкою, рН слини пацієнта – не нижче 6,8.
 • Відсутність впливу шкідливих речовин на виробництві.

Вимоги до пацієнта після проведеного протезування:

 • Чітке виконання рекомендацій лікаря; регулярне і грамотне дотримання правил особистої гігієни порожнини рота (після навчання), вранці й ввечері – чищення зубів, зубних протезів, полоскати ротову порожнину і зубні протези після їжі.
 • Відмова від куріння.
 • Відвідування лікаря для корекції протезів. У жодному разі не проводити самостійно корекцію зубних протезів та їх ремонт.
 • Звернення до лікаря з профілактичною метою не рідше 1 разу на рік, а при появі ускладнень або поломки протезів – звертатися негайно.

Гарантійний період і термін служби користування зубними протезами.

Гарантійний термін служби користування зубними протезами, виготовленими в ТОВ «КСС Дент-Хаус»» встановлюється з дня завершення протезування і фіксації зубного протеза в порожнині рота (про що є запис у медичній амбулаторній карті) і складає 12 місяців за умови обов’язкової професійної ультразвукової чистки 1 раз на 6 місяців. Час експлуатації зубного протеза встановлюється з дня завершення протезування і фіксації зубного протеза в порожнині рота і складає 24 місяці. При порушенні гігієни порожнини рота (ГІ> 2) – термін гарантії знижується на 50%. Претензії пацієнтів щодо зубних протезів, передбачені чинним законодавством по захисту прав споживачів, можуть бути пред’явлені протягом гарантійного періоду служби за умови, що пацієнт виконував рекомендації лікаря. Претензії пацієнтів щодо зубних протезів, передбачені чинним законодавством по захисту прав споживачів можуть бути пред’явлені протягом гарантійного періоду служби за умови, що пацієнт виконував рекомендації лікаря.

Запись на прием

Обратная связь

Запис на прийом

Зворотній зв'язок

Ваш запит отримано.

Наш менеджер зв'яжеться з вами найближчим часом.